11.07.2018

GHIDUL DE BUNE PRACTICI ȘI STANDARDE PROFESIONALE PENTRU EXECUTORII JUDECĂTOREȘTI

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a recepționat Ghidul de bune practici și standarde profesionale pentru executorii judecătorești, elaborat cu suportul sistemelor de executare, probațiune și reabilitare în Moldova.

Lucrarea de față conține:

-        Standarde internaționale în domeniul executării

-        Organizarea profesiei de executor judecătoresc în Republica Moldova

-        Serviciile prestate de executorii judecătorești

-        Admiterea în profesia de executor judecătoresc

-        Standarde profesionale

-        Sistemul de monitorizare și control a executorului judecătoresc

-        Etică și proceduri disciplinare

-        Pregătirea profesională a executorilor judecătorești

-        Selecție de jurisprudență CEDO, jurisprudență constituțională și comunicări vizînd executarea silită

-        Executarea transfrontalieră.

Broșura dată va contribui la o mai bună organizare a activității birourilor executorilor judecătorești.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova