11.06.2018

14 iunie 2018 – Ziua mondială a executorului judecătoresc, organizată sub genericul ”Bunele practici profesionale”

La 14 iunie  anului curent, Republica Moldova, alături de ceilalți membri ai Uniunii Internaționale a executorilor judecătorești, celebrează Ziua mondială a executorului judecătoresc.

Ziua mondială a executorului judecătoresc se sărbătorește în toate statele, ale căror organizații de executori judecătorești sunt membri ai Uniunii Internaționale a executorilor judecătorești  (UIHJ).

Executorii judecătorești reprezintă  garantul efectivității drepturilor cetățenilor. Ei sunt acei, care contribuie la realizarea reală a drepturilor garantate de stat cetățenilor și persoanelor juridice. În sarcina lor stă să vegheze la executarea imparțială și egală, intransigentă a documentelor executorii.

Președintele UIHJ, Marc Schmitz, în mesajul de felicitare, adresat tuturor statelor-membri, a remarcat că unul dintre scopurile primordiale ale executorilor judecătorești este promovarea bunelor practici profesionale, ce vizează desfășurarea activității executorului judecătoresc și atribuțiile acestuia, formarea inițială și continuă, aspectele informaționale, comunicarea și noile tehnologii în domeniu.

Sărbătorită de comunitatea mondială cel de-al 11 an consecutiv, Ziua mondială a executorului judecătoresc îşi propune să demonstreze că executorul judecătoresc are rolul de a deminua tensiunea, existentă între părțile procedurii de executare, cît și faptul că executorii judecătorești pledează pentru protecția intereselor părților, cît și garantarea securității datelor personale.

Această zi este, de asemenea, un mijloc de promovare a tuturor activităților executorilor judecătorești, care contribuie la eficiența unui proces de executare echitabil. Executorii judecătorești străduie să dovedească în activitatea sa respectarea demnitatății umane și conformitatea cu regulile de etică, stabilite de profesie însăși.

Pentru acest an, UIHJ a desemnat drept temă a zilei mondiale a executorului judecătoresc ”Bunele practici profesionale”. Cu această ocazie, UNEJ ține să comunice executorilor judecătorești că, datorită suportului EUTAP4, în vara acestui an va fi lansat un ”Ghid de bune practici și standarde profesionale pentru executori judecătorești”, care va fi distribuit tuturor executorilor judecătorești.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova