08.02.2018

A 2-a sesiune a grupului de lucru cu privire la implementarea standardelor profesionale ale executorilor judecătorești.

în data de 7 februarie 2018, la sediul UNEJ a avut loc cea de-a  2-a sesiune privind procedura de implementare a  standardelor profesionale. La întrevedere au participat și alți executori judecătorești, decît cei antrenați în pilotare.

În cadrul sesiunii a fost discutată modalitatea de definitivare a acțiunilor de interes comun demarate la ședințele precedente.

Expertul cheie, Jos Uitdehaag, a menționat despre faptul că ședința a fost una deosebit de interactivă, în întrunirile viitoare urmînd a fi identificate dificultățile întîmpinate de executorii judecătorești la implementarea standardelor profesionale în birouri și eventuale soluții.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova