02.02.2018

Vizită de studiu în Lituania

      În perioada 28-31 ianuarie curent, la invitația Camerei Executorilor Judecătorești din Lituania, o delegație formată din membrii Colegiului Disciplinar al Executorilor Judecătorești, reprezentanții UNEJ și ai Procuraturii Anticorupție s-a aflat în Lituania, în cadrul unei vizite de studiu.

    Programul vizitei a inclus o serie de întrevederi cu executorii judecătorești, judecători și reprezentanți ai Procuraturii Generale din Lituania.

    La data de 29 ianuarie, reprezentanții delegației au vizitat sediul organului profesional al executorilor judecătorești din Lituania ( Палата Пристовов Литвы), unde, au participat la o ședință interactivă alături de conducerea Camerei Executorilor Judecătorești, membrii Judecății de Onoare și executori judecătorești.

       Ședința a demarat cu o prezentare despre activitatea Colegiului Disciplinar al Executorilor Judecătorești din Lituania, procedura de examinare a plîngerilor și sesizărilor la Colegiul disciplinar.

   Remarcabili au fost indicatorii statisticii pentru anul 2017, cînd, comisia disciplinară a avut spre examinare în total 8 dosare disciplinare, dintre care 3 cauze au fost încetate în legătură cu stabilirea unor încălcări nesemnificative.

       După cum s-a constatat în urma discuțiilor, un atare rezultat se datorează mai multor factori, printre care :

           ·         declanșarea procedurii disciplinare exclusiv la cererea Ministerului Justiției sau a Prezidiului Camerei Executorilor Judecătorești, care, în urma examinării plîngerilor cetățenilor, decid, după caz, sesizarea Judecății de Onoare.

           ·         componența comisiei disciplinare, care, este constituită exclusiv din executori judecătorești – doi membri aleși de Congres, doi desemnați de Ministerul Justiției și unul desemnat de Curtea Supremă de Justiție.

         ·         existența unei Comisii de atestare, care în virtutea atribuțiilor ce–i revin, exercită controlul asupra calificării profesionale a executorilor judecătorești.

      La fel,  membrii delegației au rămas impresionați de mecanismul de organizare a licitațiilor publice de vînzare a bunurilor utilizate de către executorii judecătorești din Lituania și au apreciat drept benefică o asemenea practică.

    Acesta se realizează pin intermediul unei platforme electronice, care facilitează procedura de organizare și petrecere a licitație, și, nu în ultimul rînd, sporește esențial transparența și credibilitatea acesteia.

    Conducerea UNEJ are un dialog eficient și o cooperare fructuoasă cu executorii judecătorești și Camera Executorilor Judecătorești din Lituania, experiența acumulată în cadrul vizitei de studiu, urmînd să contribuie la fortificarea relațiilor de colaborare și îmbunătățirea practicilor naționale.

 

 

 

 

 

 


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova