26.01.2018

Instruire în cadrul grupului de lucru cu privire la implementarea standardelor profesionale ale executorilor judecătorești

Introducerea sistemului privat de executare judecătorească în 2010 a dus la un sistem de executare mai eficient . Profesia executorului judecătoresc este complexă. În calitate de exponent al statului, executorul judecătoresc este abilitat să desfășoare activități de executare. În același timp, executorul judecătoresc este responsabil pentru gestionarea biroului său. Pe parcursul desfășurării profesiei sale, executorul judecătoresc trebuie să ia în considerare atât sarcinile formale, cât și cele care reies din organizarea biroului. Pentru a stimula și a garanta o organizare funcțională și stabilă a profesiei, Ministrul Justiției a înființat un grup de lucru comun cu reprezentanții UNEJ, propunându-și drept scop definirea unui set de norme de calitate (standarde profesionale). Ședințele grupului de lucru au fost organizate cu sprijinul Proiectului UE "Sprijin acordat sistemelor de executare, probațiune și reabilitare din Moldova" (EUTAP 4). Proiectul a venit cu participarea la acest grup de lucru a unui expert internațional, valorificând în acest mod experiențele altor țări în ceea ce privește dezvoltarea și implementarea standardelor profesionale. Aceste standarde se concentrează asupra diferitelor aspecte ale profesiei: structura biroului, activitățile administrative și organizaționale, procesele de afaceri și activitățile pe marginea cazurilor aflate în gestiune.

Implementarea acestor standarde este un instrument important pentru ridicarea profesiei la un nivel calitativ mai înalt, cât și a sporirii încrederii societății față de executori. Standardele profesionale au caracter normativ atât în ​​ceea ce privește procesele, cât și rezultatele activității executorilor judecătorești. Odată cu implementarea cadrului normativ, acesta va funcționa și ca mecanism de auto-control al activităților executorului judecătoresc.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova