Reprezentanții UNEJ la cea de-a 3-a plenară a Comisiei Europene pentru eficiența justiției.