În atenția candidaților care au depus cererile de înscriere la concursul de admitere în calitate de executor judecătoresc stagiar