Mesaj de felicitare al Ministrului Justiției, Fadei Nagacevschi, cu prilejul Zilei profesionale a executorului judecătoresc