Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești și-a reluat activitatea