Anunț cu privire la organizarea concursului public de selectare a reprezentanților mediului academic din domeniul dreptului și cel al societății civile în calitate de membru și membru supleant în Comisia de licențiere a executorilor judecătorești