Agenda ședinței plenului Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești din 14.07.2022