Agenda ședinței plenului Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești UNEJ din 17.01.2020