Agenda ședinței plenului Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești din 29.11.2019