Agenda ședinței plenului Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești din 26.07.2019