Agenda ședinței plenului Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești din 24.07.2020