Agenda ședinței plenului Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești din 16.10.2020