Agenda ședinței plenului Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești din 13.12.2019