Agenda ședinței plenului Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești din 13.09.2019