Agenda ședinței plenului Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești din 11.10.2019