Agenda ședinței plenului Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești din 11.09.2020