Agenda ședinței plenului Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești din 09.08.2019