Agenda ședinței plenului Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești din 07.02.2020