Agenda ședinței plenului Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești din 06.03.2020