Agenda ședinței plenului Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești din 02.10.2020