Agenda ședinței Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești din 27.09.19