Agenda ședinței Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești din 26.06.2020