Agenda ședinței Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești din 25.10.2019