Agenda ședinței Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești din 22.11.2019