Agenda ședinței Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești din 21.10.2019