Agenda ședinței Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești din 16.08.2019