Agenda ședinței Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești din 15.11.2019