Agenda ședinței Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești din 15.08.2019