Agenda ședinței Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești din 02.08.2019