Vișnevschi – Cojocaru Oleg

Adresa

or. Călărași, str. M. Eminescu 34, et. 2, bir. 7