Licitațiile curente

organizate de Executori Judecătorești

. . .
casa de locuit individuală de 73,9 m.p


L I C I T A Ţ I E La 06 iunie 2017 ora 1130 în incinta biroului executorului judecătoresc Coroleţcaia Lilia (or. Orhei bd. Mihai Eminescu nr. 2 et. 1 bir. 12) se va desfăşura licitaţia la care vor fi expuse bunurile ce aparţin debitorilor Somnic Abigaela dom. r. Orhei s. Tabara si Somnic Aurelia dom. or. Orhei str. Iachir nr. 49 ap. 20. Vor fi supuse vînzării casa de locuit individuală de 73,9 m.p. mostenita de la Somnic Nicolae cu construcție accesorie de 24,8 m.p. și terenul pentru construcție de 0,06 ha aflate în or. Orhei strada nr. 8 (sector Nistreana IP CODRU) la prețul de start 600000 lei cu nr. cadastral 6401411.416, 6401411.416.01, 6401411.416.02. Înregistrarea depunerii cererilor, documentelor si acontului de 5% din prețul inițial al bunului propus la licitație, se încheie cu o zi inaintea începerii licitatiei. Inregistrarea prezentei si a primirii biletului de participare la licitație se incheie cu 10 minute înainte de începerea licitației. Cuantumul taxei de participare la licitație pentru fiecare participant este de 60 lei. Conturile la care se va achita acontul: BC Moldindcombank SA, fil „Orhei”, Cont special: MD71ML000000000225103361, c/b MOLDMD2X333, executor judecătoresc Corolețcaia Lilia, telefon: 068401118, 023524776.

Prețul bunului/-rilor:600000 lei
Data limită de înscriere: 05.06.2017 | ora 11/30
Data licitației: 06.06.2017 | ora 11/30
Organizatorul: Coroleţcaia Lilia
Sediul: or. Orhei str. M. Eminescu 2, et.1, bir.12
Telefon: tel. (235) 24776, 069384771

terenuri agricole


Executorul Judecatoresc Visnevschi-Cojocaru Oleg anunta licitatia cu privire la vînzarea terenului agricol 1) S-0,9801 ha nr.cad.5511105.223 la pretul 551 092; 2) S-9801 ha nr.cad. 5511105.224 la prtul 551 092; 3) S-0,98 ha nr.cad. 5511105.225 la pretul 551 036 lei amplasate în com.Băcioi mun. Chișinău extravilan ce aparține cu drept de proprietate Rotaru Angela Tudor a.n. 07.09.1974 întru executarea documentului executoriu nr.2-205/15 din 18.11.2015 emis de Judecătoria Ciocana mun. Chișinău. Pretul initial al bunurilor scoase la licitație este cu 20 % mai mic decit stabilit în raportul de evaluare conform art.132 Cod de Executare. Termenul limită pentru depunerea cererii de participare la licitație si a acontul de 5 % din valoarea bunului imobil este pînă la data de 31.07.2017 la contul executorului judecătoresc Vișnevschi-Cojocaru Oleg nr.MD72VI022242800000097MDL la BC,, Victoriabank,,SA fil. Călărași c/f 32999380

Prețul bunului/-rilor:1 653 220
Data limită de înscriere: 31.07.2017 | ora 10.00
Data licitației: 01.08.2017 | ora 10.00
Organizatorul: Vișnevschi – Cojocaru Oleg
Sediul: or. Călărași, str. M. Eminescu 34, et. 2, bir. 7
Telefon: tel. 068401196, 079037636;

Încăpere nelocativă cu suprafaţa de 92,2 m.p.


Executorul judecătoresc, Oleg Ungureanu, anunţă licitaţia publică cu privire la vînzarea bunului imobil încăpere ne locativă cu nr. cadastral 0100108.105.01.105, cu suprafața de 92,2 m.p amplasat în mun. Chișinău, str. Sarmisegetusa, nr. 37/2, ce aparţine cu drept de proprietate debitorului Centrului de Calcul ”Infomac” SA, c/f: 1003600166591. Licitaţia publică va avea loc în incinta biroului executorului judecătoresc, Oleg Ungureanu, mun. Chişinău, str. București, 29, bir. 1A, la data de 02.08.2017 ora 10:00. Preţul iniţial al bunului imobil constituie 357 390 lei. Cererea privind participarea la licitaţie şi acontul în mărime de 5% din preţul bunului imobil şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 60 lei, se depun pînă la data de 01.08.2017 la contul curent al executorului judecătoresc c/f: 43239013; c/c: MD13ML000000002251220326 în BC „Moldindconbank“ SA, fil. Premium, c/b: MOLDMD2X320. Modul de familiarizare a procedurii de procurare a bunului imobil sus menţionat se efectuează prin intermediul executorului judecătoresc, Oleg Ungureanu, tel. 022-22-26-30, 079033811, 068401026.

Prețul bunului/-rilor:357390 lei
Data limită de înscriere: 01.08.2017 | ora 10 :00
Data licitației: 02.08.2017 | ora 10 :00
Organizatorul: Ungureanu Oleg
Sediul: mun. Chişinău, str. București 29, of. 1A
Telefon: tel. 022 22 26 30; mob. 068401026; 079033811;

bun imobil


„Executorul judecătoresc Furdui Ion, cu sediul în m.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, 200, bir.104, anunţă licitaţia publică de vînzare a bunului imobil – încăperea locativă cu suprafaţa de 19,8 m.p., nr. cadastral 0100514.162.01.017 amplasată în m.Chişinău, str.Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, nr.12/2, ap.17, care aparţine cu drept de proprietate debitorului Tanasov Alexandr Nicolai, a.n. 16.10.1957, c/p 2001003514268, la preţul de 225000  lei.

Încăperea se află la etajul II, nu are balcon, nu dispune de comodităţi (baie, bucătărie), acestea fiind comune la 10 odăi, încăperea necesită reparaţie.

Doritorii de a participa la licitaţie urmează să achite acontul de 5% din preţul iniţial al bunului scos la licitaţie, la contul curent special al executorului judecătoresc: c/f 43209010, cod IBAN – MD35EX0000000225139764MD, în BC ”Eximbank” filiala nr.20, cod bancar EXMMMD22477 şi taxa de particpare la licitaţie în mărime de 60 lei.

Familiarizarea cu bunul expus vînzării se face la locul aflării acestuia, pe adresa: Chişinău, str.Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, nr.12/2, ap.17, iar cu materialele privind bunul expus vînzării se face la locul depunerii documentelor, m.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, nr.200, bir.104.

Licitaţia va avea loc la 15.08.2017, ora 1000, în incinta biroului executorului judecătoresc Furdui Ion la adresa: Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, nr.200, bir.104.

Înregistrarea prarticipanţilor şi eliberarea biletelor de participare se va petrece la 15.08.2017, de la ora 9:30 pînă la 9:50. Participanții care au întîrziat la înregistrare nu se admit la licitaţie.

Telefonul executorului judecătoresc: 069224738”.

 

Prețul bunului/-rilor:225000 lei
Data limită de înscriere: 14.08.2017 | ora 10.00
Data licitației: 15.08.2017 | ora 10.00
Organizatorul: Furdui Ion
Sediul: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 200, et. 1, biroul 104
Telefon: tel. 58-26-66, fax.213699, 069224738,

Terenuri Extravilane


Prin prezentul, se anunţă licitaţia publică repetată pentru data de 16.08.2017 la orele 10.00, privind vînzarea bunurilor imobile terenuri extravilane cu nr. cadastral amplasate în s. Oxentea r. Dubăsari ce aparţine cu drept de proprietate lui Lebedi Ruslan, în temeiul documentului executoriu nr. 2-263/14 din 11.11.2014 emis de Judecătoria Dubăsari. Preţul iniţial de vînzare a bunurilor imobile, terenuri extravilane cu nr. cadastrale 3838112.531 cu suprafața de 0,1962 ha-constituie- 2793,60 lei; 3841101.131-0,5465 ha-constituie 8028 lei; 3841113.508-0,035 ha constituie 482,4 lei. Doritorii de a participa la licitaţie vor depune preventiv la contul special al Biroului executorului Judecătoresc Marianciuc Evelina cont: MD45ML000000000225141950, cod fiscal 43267010, codul băncii MOLDMD2X319, deservit în BC „Moldinconbank” SA fil. Onest acontul de 5% din valoarea bunului şi taxei de participare de 60 lei. Primirea cererilor de participare la licitaţie şi a documentelor se încheie cu o zi înainte de data petrecerii licitaţiei. Înregistrarea prezenţei şi primirea biletului de participare va începe la ora 09.00 şi se va încheia la ora 09:50. Licitaţia se va petrece la biroul executorului judecătoresc Marianciuc Evelina, pe adresa str. Bucuriei 12a bir. 108, mun. Chişinău. Relaţii la tel. 022-74-05-81 mob. 060384890. Executor judecătoresc Marianciuc Evelina

Prețul bunului/-rilor:11304 lei
Data limită de înscriere: 15.08.2017 | ora 10.00
Data licitației: 16.08.2017 | ora 10.00
Organizatorul: Marianciuc Evelina
Sediul: mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12-a, bir. 108
Telefon: tel. 74-05-81; tel. 060384890,

Clădire administrativă și teren de construcții


Prin prezentul, se anunţă licitaţia publică pentru data de 17.08.2017, la orele 14.00, privind vînzarea bunului imobil amplasat r. Căuşeni or. Căinari str. Energeticii 4, clădire administrativă cu nr. cadastral 2301116.265.01, cu suprafaţa de 438,6 m.p., și terenul de construcţii cu nr. cadastral 2301116.265, cu suprafaţa de 1,309 ha ce aparţin cu drept de proprietate debitorului SA Autofar sechestrate prin procesul verbal din 22.08.2014 în baza documentului executoriu nr. 2-2576/13 din 04.11.2014 emis de Judecatoria Căuşeni privind încasarea de la SA Autofar în beneficiul Danilescu Andrei datoria la plata chiriei autiovehicului de model Mercedes 709D, numerele de înmatriculare IL BB 258, pebntru perioada 01.03.2011-31.08.2012 în mărime de 140 000 lei şi cheltuielile de judecare a pricinii în mărime de 150 lei, în total suma de 140 150 lei. Preţul iniţial de vînzare a bunului imobil amplasat r. Căuşeni or. Căinari str. Energeticii 4, clădire administrativă cu nr. cadastral 2301116.265.01, cu suprafaţa de 438,6 m.p., și terenul de construcţii cu nr. cadastral 2301116.265, cu suprafaţa de 1,309 ha expus la licitaţie constituie 239 200 lei. Doritorii de a participa la licitaţie vor depune preventiv la contul special al Biroului executorului Judecătoresc Marianciuc Evelina nr. 225141950, cod fiscal 43267010, codul băncii MOLDMD2X319, deservit în BC „Moldincombank” SA fil. Onest acontul de 5% din valoarea bunului şi taxei de participare de 60 lei. Primirea cererilor de participare la licitaţie şi a documentelor se încheie cu o zi înainte de data petrecerii licitaţiei. Înregistrarea prezenţei şi primirea biletului de participare va începe la ora 13.00 şi se va încheia la ora 13,50. Licitaţia se va petrece la biroul executorului judecătoresc Marianciuc Evelina, pe adresa str. Bucuriei 12a bir. 108, mun. Chişinău. Relaţii la tel. 74-05-81 mob. 060384890. Executor judecătoresc Marianciuc Evelina

Prețul bunului/-rilor:239200 lei
Data limită de înscriere: 16.08.2017 | ora 14.00
Data licitației: 17.08.2017 | ora 14.00
Organizatorul: Marianciuc Evelina
Sediul: mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12-a, bir. 108
Telefon: tel. 74-05-81; tel. 060384890,

. . .


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova